Harpist – Kunsterisk Leder til den World Harp Congress
World Harp Congress Norwegian Academy of Music